Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Регистър на корабите

Номенклатури за характеристики на кораб

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IAMAVesselsAdapter.APIService.IVesselsAPI.GetNomenclatures

Структура на данните

 • ShipTypeNomenclature -
  • Id -
  • Name -
 • ShipSubTypeNomenclature -
  • Id -
  • Name -
 • EngineFuelNomenclature -
  • Id -
  • Name -

XSD схеми

Заявка
        
      
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://marad.bg/" targetNamespace="http://marad.bg/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

	<xs:complexType name="NomenclaturesRequest">
		<xs:sequence/>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://marad.bg/" targetNamespace="http://marad.bg/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="Nomenclature">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Елемент в номенклатура</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Id" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ArrayOfNomenclature">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с елементи в номенклатура</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Nomenclature" type="Nomenclature" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NomenclatureResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за номенклатури</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ShipTypeNomenclature" type="ArrayOfNomenclature" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номенклатура "Тип на кораб"</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ShipSubTypeNomenclature" type="ArrayOfNomenclature" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номенклатура "Модел на кораба"</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EngineFuelNomenclature" type="ArrayOfNomenclature" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номенклатура "Модел на двигател"</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="NomenclaturesResponse" type="NomenclatureResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за номенклатури</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>


</xs:schema>