Агенция по вписванията - Регистър БУЛСТАТ

Справка по код на БУЛСТАТ или по фирмено дело за актуално състояние на субект на БУЛСТАТ

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AVBulstat2Adapter.APIService.IAVBulstat2API.GetStateOfPlay

Структура на данните

 • Subject -
  • UIC - Код по БУЛСТАТ
   • UIC1 - Стойност на кода
   • UICType - Вид на кода
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • SubjectType -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
   • Country - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalForm - Правна форма
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalStatute - Юридически статут
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • SubjectGroup - Група субекти
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
   • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
   • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
   • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • TRStatus - Статус от Търговския регистър
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Country - Държава
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • LegalForm - Правна форма
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • LegalStatute - Юридически статут
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • SubjectGroup - Група субекти
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
  • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
  • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
  • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • TRStatus - Статус от Търговския регистър
  • EntryTime - Време на въвеждане
  • NaturalPersonSubject - Физическо лице
   • Country - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • EGN - ЕГН
   • LNC - ЛНЧ
   • CyrillicName - Име на кирилица
   • LatinName - Име на латиница
   • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
   • IdentificationDoc - Документ за самоличност
    • IDType - Вид документ за самоличност
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • IDNumber - Номер на док. за самоличност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
    • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Country - Държава
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EGN - ЕГН
  • LNC - ЛНЧ
  • CyrillicName - Име на кирилица
  • LatinName - Име на латиница
  • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
  • IdentificationDoc - Документ за самоличност
   • IDType - Вид документ за самоличност
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • IDNumber - Номер на док. за самоличност
   • Country - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
   • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • EntryTime - Време на въвеждане
  • CountrySubject - Държава
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Communications - Комуникации
   • Type - Вид
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Value - Стойност
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Addresses - Адреси
   • AddressType - Вид адрес
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Country - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • PostalCode - Пощенски код
   • PostalBox - Пощенска кутия
   • ForeignLocation - Населено място в чужбина
   • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
   • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
   • Building - Сграда
   • Entrance - Вход
   • Floor - Етаж
   • Apartment - Номер на апартамент
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Remark - Забележки
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Event - Събитие
  • Document - Документ
   • DocumentType - Вид документ (заявление, решение и т.н.)
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • DocumentNumber - Номер на документ
   • DocumentDate - Дата на документа във формат(yyyy-MM-dd)
   • ValidFromDate - Дата, на която влиза в сила във формат(yyyy-MM-dd)
   • DocumentName - Име на документа
   • Author - Автор
    • UIC - Код по БУЛСТАТ
     • UIC1 - Стойност на кода
     • UICType - Вид на кода
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • SubjectType -
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalForm - Правна форма
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalStatute - Юридически статут
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • SubjectGroup - Група субекти
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
     • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
     • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
     • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • TRStatus - Статус от Търговския регистър
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • NaturalPersonSubject - Физическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EGN - ЕГН
     • LNC - ЛНЧ
     • CyrillicName - Име на кирилица
     • LatinName - Име на латиница
     • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
     • IdentificationDoc - Документ за самоличност
      • IDType - Вид документ за самоличност
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IDNumber - Номер на док. за самоличност
      • Country - Държава
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
      • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
      • EntryTime - Време на въвеждане
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • CountrySubject - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Communications - Комуникации
     • Type - Вид
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Value - Стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Addresses - Адреси
     • AddressType - Вид адрес
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • PostalCode - Пощенски код
     • PostalBox - Пощенска кутия
     • ForeignLocation - Населено място в чужбина
     • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
     • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
     • Building - Сграда
     • Entrance - Вход
     • Floor - Етаж
     • Apartment - Номер на апартамент
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Remark - Забележки
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • AuthorName -
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • EventType -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EventDate -
  • LegalBase -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryType - Време на въвеждане
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Case -
   • Court -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Year - Година
   • Number -
   • Batch -
   • Register -
   • Chapter -
   • PageNumber -
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • RepresentationType - Начин на представляване
  • Type - Вид
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Description -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • ScopeOfActivity - Предмет на дейност
  • Description -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • MainActivity2008 - Основна дейност (КИД2008)
  • KID2008 -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • MainActivity2003 - Основна дейност (НКИД2003)
  • NKID2003 -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Installments - Вноски
  • Count -
  • Amount - Сума
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • LifeTime - Срок на същестуване
  • Date - Дата
  • Description -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • AccountingRecordForm - Форма на счетоводно записване
  • Form -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • OwnershipForms - Форма на собственост (списък)
  • Form -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Percent - Процент
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • FundingSources - Източници на финансиране (списък)
  • Source -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Percent - Процент
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • State - Състояние на субект
  • State - Състояние на субект
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Managers - Управители
  • RelatedSubject -
   • UIC - Код по БУЛСТАТ
    • UIC1 - Стойност на кода
    • UICType - Вид на кода
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • SubjectType -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalForm - Правна форма
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalStatute - Юридически статут
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • SubjectGroup - Група субекти
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
    • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
    • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
    • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • TRStatus - Статус от Търговския регистър
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • NaturalPersonSubject - Физическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EGN - ЕГН
    • LNC - ЛНЧ
    • CyrillicName - Име на кирилица
    • LatinName - Име на латиница
    • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
    • IdentificationDoc - Документ за самоличност
     • IDType - Вид документ за самоличност
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IDNumber - Номер на док. за самоличност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
     • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • CountrySubject - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Communications - Комуникации
    • Type - Вид
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Value - Стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Addresses - Адреси
    • AddressType - Вид адрес
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • PostalCode - Пощенски код
    • PostalBox - Пощенска кутия
    • ForeignLocation - Населено място в чужбина
    • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
    • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
    • Building - Сграда
    • Entrance - Вход
    • Floor - Етаж
    • Apartment - Номер на апартамент
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Remark - Забележки
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Position -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • RepresentedSubjects -
   • UIC - Код по БУЛСТАТ
    • UIC1 - Стойност на кода
    • UICType - Вид на кода
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • SubjectType -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalForm - Правна форма
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalStatute - Юридически статут
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • SubjectGroup - Група субекти
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
    • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
    • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
    • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • TRStatus - Статус от Търговския регистър
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • NaturalPersonSubject - Физическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EGN - ЕГН
    • LNC - ЛНЧ
    • CyrillicName - Име на кирилица
    • LatinName - Име на латиница
    • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
    • IdentificationDoc - Документ за самоличност
     • IDType - Вид документ за самоличност
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IDNumber - Номер на док. за самоличност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
     • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • CountrySubject - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Communications - Комуникации
    • Type - Вид
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Value - Стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Addresses - Адреси
    • AddressType - Вид адрес
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • PostalCode - Пощенски код
    • PostalBox - Пощенска кутия
    • ForeignLocation - Населено място в чужбина
    • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
    • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
    • Building - Сграда
    • Entrance - Вход
    • Floor - Етаж
    • Apartment - Номер на апартамент
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Remark - Забележки
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • OperationType -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Partners - Собственици/ съдружници
  • RelatedSubject -
   • UIC - Код по БУЛСТАТ
    • UIC1 - Стойност на кода
    • UICType - Вид на кода
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • SubjectType -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalForm - Правна форма
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalStatute - Юридически статут
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • SubjectGroup - Група субекти
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
    • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
    • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
    • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • TRStatus - Статус от Търговския регистър
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • NaturalPersonSubject - Физическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EGN - ЕГН
    • LNC - ЛНЧ
    • CyrillicName - Име на кирилица
    • LatinName - Име на латиница
    • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
    • IdentificationDoc - Документ за самоличност
     • IDType - Вид документ за самоличност
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IDNumber - Номер на док. за самоличност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
     • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • CountrySubject - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Communications - Комуникации
    • Type - Вид
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Value - Стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Addresses - Адреси
    • AddressType - Вид адрес
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • PostalCode - Пощенски код
    • PostalBox - Пощенска кутия
    • ForeignLocation - Населено място в чужбина
    • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
    • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
    • Building - Сграда
    • Entrance - Вход
    • Floor - Етаж
    • Apartment - Номер на апартамент
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Remark - Забележки
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Role - Роля
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Percent - Процент
  • Amount - Сума
  • OperationType -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Assignee - Правоприемство
  • RelatedSubjects -
   • UIC - Код по БУЛСТАТ
    • UIC1 - Стойност на кода
    • UICType - Вид на кода
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • SubjectType -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalForm - Правна форма
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalStatute - Юридически статут
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • SubjectGroup - Група субекти
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
    • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
    • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
    • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • TRStatus - Статус от Търговския регистър
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • NaturalPersonSubject - Физическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EGN - ЕГН
    • LNC - ЛНЧ
    • CyrillicName - Име на кирилица
    • LatinName - Име на латиница
    • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
    • IdentificationDoc - Документ за самоличност
     • IDType - Вид документ за самоличност
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IDNumber - Номер на док. за самоличност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
     • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • CountrySubject - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Communications - Комуникации
    • Type - Вид
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Value - Стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Addresses - Адреси
    • AddressType - Вид адрес
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • PostalCode - Пощенски код
    • PostalBox - Пощенска кутия
    • ForeignLocation - Населено място в чужбина
    • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
    • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
    • Building - Сграда
    • Entrance - Вход
    • Floor - Етаж
    • Apartment - Номер на апартамент
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Remark - Забележки
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Type - Вид
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • OperationType -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Belonging - Принадлежност
  • RelatedSubject -
   • UIC - Код по БУЛСТАТ
    • UIC1 - Стойност на кода
    • UICType - Вид на кода
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • SubjectType -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalForm - Правна форма
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalStatute - Юридически статут
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • SubjectGroup - Група субекти
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
    • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
    • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
    • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • TRStatus - Статус от Търговския регистър
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • NaturalPersonSubject - Физическо лице
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • EGN - ЕГН
    • LNC - ЛНЧ
    • CyrillicName - Име на кирилица
    • LatinName - Име на латиница
    • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
    • IdentificationDoc - Документ за самоличност
     • IDType - Вид документ за самоличност
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IDNumber - Номер на док. за самоличност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
     • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • CountrySubject - Държава
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Communications - Комуникации
    • Type - Вид
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Value - Стойност
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Addresses - Адреси
    • AddressType - Вид адрес
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Country - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • PostalCode - Пощенски код
    • PostalBox - Пощенска кутия
    • ForeignLocation - Населено място в чужбина
    • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
    • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
    • Building - Сграда
    • Entrance - Вход
    • Floor - Етаж
    • Apartment - Номер на апартамент
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Remark - Забележки
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • Type - Вид
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • OperationType -
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • CollectiveBodies - Колективни органи
  • Type - Вид
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Members -
   • RelatedSubject -
    • UIC - Код по БУЛСТАТ
     • UIC1 - Стойност на кода
     • UICType - Вид на кода
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • SubjectType -
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalForm - Правна форма
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalStatute - Юридически статут
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • SubjectGroup - Група субекти
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
     • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
     • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
     • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • TRStatus - Статус от Търговския регистър
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • NaturalPersonSubject - Физическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EGN - ЕГН
     • LNC - ЛНЧ
     • CyrillicName - Име на кирилица
     • LatinName - Име на латиница
     • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
     • IdentificationDoc - Документ за самоличност
      • IDType - Вид документ за самоличност
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IDNumber - Номер на док. за самоличност
      • Country - Държава
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
      • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
      • EntryTime - Време на въвеждане
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • CountrySubject - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Communications - Комуникации
     • Type - Вид
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Value - Стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Addresses - Адреси
     • AddressType - Вид адрес
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • PostalCode - Пощенски код
     • PostalBox - Пощенска кутия
     • ForeignLocation - Населено място в чужбина
     • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
     • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
     • Building - Сграда
     • Entrance - Вход
     • Floor - Етаж
     • Apartment - Номер на апартамент
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Remark - Забележки
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • Position -
    • Code - Код на номенклатурна стойност
   • RepresentedSubjects -
    • UIC - Код по БУЛСТАТ
     • UIC1 - Стойност на кода
     • UICType - Вид на кода
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • SubjectType -
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • LegalEntitySubject - Нефизическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalForm - Правна форма
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • LegalStatute - Юридически статут
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • SubjectGroup - Група субекти
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • CyrillicFullName - Пълно наименование на кирилица
     • CyrillicShortName - Кратко наименование на кирилица
     • LatinFullName - Пълно наименование, изписано на латиница
     • SubordinateLevel - Ниво на подчиненост
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • TRStatus - Статус от Търговския регистър
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • NaturalPersonSubject - Физическо лице
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • EGN - ЕГН
     • LNC - ЛНЧ
     • CyrillicName - Име на кирилица
     • LatinName - Име на латиница
     • BirthDate - Дата на раждане във формат(yyyy-MM-dd)
     • IdentificationDoc - Документ за самоличност
      • IDType - Вид документ за самоличност
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IDNumber - Номер на док. за самоличност
      • Country - Държава
       • Code - Код на номенклатурна стойност
      • IssueDate - Дата на издаване във формат(yyyy-MM-dd)
      • ExpiryDate - Дата на валидност във формат(yyyy-MM-dd)
      • EntryTime - Време на въвеждане
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • CountrySubject - Държава
     • Code - Код на номенклатурна стойност
    • Communications - Комуникации
     • Type - Вид
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Value - Стойност
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Addresses - Адреси
     • AddressType - Вид адрес
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Country - Държава
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • PostalCode - Пощенски код
     • PostalBox - Пощенска кутия
     • ForeignLocation - Населено място в чужбина
     • Location - Населено място в БГ (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Region - Район (Код от ЕКАТТЕ)
      • Code - Код на номенклатурна стойност
     • Street - Име на улица/ булевард/ ж.к.
     • StreetNumber - Номер на улица/ булевард
     • Building - Сграда
     • Entrance - Вход
     • Floor - Етаж
     • Apartment - Номер на апартамент
     • EntryTime - Време на въвеждане
    • Remark - Забележки
    • EntryTime - Време на въвеждане
   • OperationType -
   • EntryTime - Време на въвеждане
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • ActivityDate - Дата на започване/ спиране/ възобновяване на дейността
  • Type - Вид
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • Date - Дата
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • AdditionalActivities2008 - Допълнителни дейности по КИД2008 (списък)
  • KID2008 -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане
 • Professions - Професии
  • Profession -
   • Code - Код на номенклатурна стойност
  • EntryTime - Време на въвеждане